Wie zijn wij?

DiesNox is de Latijnse vertaling van Dag/Nacht en symboliseert de verbinding tussen de dagpraktijken en de ANW-zorg. Sinds 2014 verzorgt DiesNox nascholingen voor de doktersassistenten van de dagpraktijken. Deze trainingen werden erg positief ontvangen. In de daarop volgende jaren zijn wij door de positieve reacties meer trainingen gaan verzorgen. DiesNox verzorgt ook trainingen op maat voor doktersassistenten in de dagpraktijken, thuiszorginstellingen, verzorgingshuizen, huisartsenposten en andere ketenpartner. Alle trainingen worden gegeven door enthousiaste huisartsen en trainers van DiesNox.
Direct naar