Wie zijn wij?

DiesNox is een onderdeel van Huisartsenposten West-Brabant.

DiesNox is de Latijnse vertaling van Dag/Nacht en symboliseert de verbinding tussen de dagpraktijken/dagzorg en de ANW-zorg (avond, nacht-, en weekendzorg). Sinds 2014 verzorgt DiesNox (na)scholingen voor de doktersassistenten (van de dagpraktijken), triagisten en medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg. Deze scholingen werden erg positief ontvangen. In de daarop volgende jaren zijn wij door de positieve reacties meer scholingen gaan verzorgen. DiesNox verzorgt ook scholingen op maat voor zorginstellingen, verzorgingshuizen, wijkverpleging, de thuiszorg, collega huisartsenposten en andere ketenpartners. Alle scholingen worden gegeven door enthousiaste huisartsen, docenten en trainers van DiesNox.

 

 

 

Direct naar