Voorwaarden nascholingen
 

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats direct na inschrijving via de website. Je hebt een standaard bedenktijd van 14 dagen. Tijdens deze periode kun je de inschrijving kosteloos ongedaan maken per e-mail (herroepingsrecht). Bedenktermijn vervalt indien een bedrijf een contract sluit. 

Bevestiging
Je ontvangt na inschrijving direct een bevestiging van je inschrijving.
Twee weken voordat de scholing plaatsvindt, ontvangt je de bevestiging voor de desbetreffende scholing, inclusief een aantal praktische gegevens.

Annulering
Indien de scholing vanwege onvoldoende deelname niet doorgaat, word je daarover uiterlijk een week voordat de scholing plaatsvindt geïnformeerd.

Annulering door de deelnemer is kosteloos tot twee weken voor aanvang. Wanneer je je afmeldt telefonisch of per email binnen twee weken voor aanvang van de scholing, brengt DiesNox 85% van de prijs in rekening.

Bij afmelding telefonisch of per email binnen twee dagen voor aanvang van de scholing ben je het volledige bedrag verschuldigd. Je kunt je altijd laten vervangen door een collega.

Het minimum aantal deelnemers voor de scholing is 8; het maximum is 16. 

Overmachtsbepaling 
Bij onvoldoende inschrijvingen op een scholing wordt deze verzet of afgelast. Hiervan ontvang je uiterlijk een week voor aanvang bericht.
Bij onverwachte afwezigheid van de trainer, door bijvoorbeeld ziekte, zullen we in eerste instantie op zoek gaan naar een vervangende trainer. Indien dat niet lukt, zijn we genoodzaakt de scholing te verzetten. Hiervan ontvang je een what's app bericht. 

Betalingsvoorwaarden
Na afloop van de scholing ontvang je de factuur, welke binnen dertig dagen voldaan moet zijn. Indien niet voldaan, dan volgt er een betalingsherinnering. 

Terugbetalingsregeling
Binnen een termijn van dertig dagen vindt er een terugbetaling plaats mocht er teveel aan kosten geïncasseerd zijn. 

Geheimhouding
Alle door u verstrekte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Zie ook onze privacyverklaring: Privacyverklaring

Eigendomsrecht
Het eigendomsrecht ligt bij het instituut Diesnox.
© 2023 DiesNox trainingen