Voorwaarden nascholingen

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats direct na inschrijving via de website. Je hebt een standaard bedenktijd van 14 dagen. Tijdens deze periode kun je de inschrijving kosteloos ongedaan maken per email. (herroepingsrecht). Bedenktermijn vervalt indien een bedrijf een contract sluit. 

Bevestiging
Je ontvangt na inschrijving direct een bevestiging van je inschrijving.
Twee weken voordat de training plaatsvindt, ontvangt je de bevestiging voor de desbetreffende training, inclusief een aantal praktische gegevens.

Annulering
Indien de training vanwege onvoldoende deelname niet doorgaat, word je daarover twee weken voordat de training plaatsvindt geïnformeerd.

Annulering door de deelnemer is kosteloos tot twee weken voor aanvang. Wanneer je je afmeldt telefonisch of per email binnen twee weken voor aanvang van de scholing, brengt DiesNox 85% van de prijs in rekening.

Bij afmelding telefonisch of per email binnen twee dagen voor aanvang van de training ben je het volledige bedrag verschuldigd. Je kunt je altijd laten vervangen door een collega.

Het minimum aantal deelnemers voor de nascholing is 12. Het maximum is 30.

Geheimhouding

Alle door u verstrekte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Zie ook onze privacyverklaring.