Accreditatie

Alle door DiesNox aangeboden trainingen zijn geaccrediteerd door de Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten (CADD).
Op de website staat bij iedere training vermeld voor hoeveel punten de training geaccrediteerd is.
Indien het KABIZ-nummer bij ons bekend is, zullen de punten na de training toegekend worden door ons in het KABIZ-register.