Werken met de Triagewijzer
Op huisartsenposten wordt triage al jaren ingezet om de urgentie van een zorgvraag juist in te schatten, zodat er een passende vervolgactie ingezet kan worden. Maar ook in huisartsenpraktijken is goede triage zeker zo belangrijk. Gelukkig zien we dat dat in steeds meer huisartsenpraktijken ook gebeurt.

Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: het toepassen van de ABCDE-criteria, het beoordelen van de ingangsklacht aan de hand van de specifieke triagecriteria én het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. Dit doe je met gebruik van de NHG-TriageWijzer.

Maar hoe gebruik je die precies? Tijdens deze scholing leer je effectief te werken met de NHG-TriageWijzer. Er wordt gestart met uitleg hoe de NHG-TriageWijzer is opgebouwd, waar vindt je wat? De NHG-TriageWijzer ondersteunt bij het inschatten van eventuele spoedsituaties en het geven van zorgadviezen. Kortom, de NHG-TriageWijzer ontzorgt en maakt veiliger.

Programma
Naast het leren werken met de Triagewijzer:

  • Leer je ABCDE-criteria toe te passen
  • Leer je te denken in toestandsbeelden
  • Leer je de hulpvraag te concretiseren 
  • Leer je de verschillen urgenties herkennen en benoemen
  • Leer je basisvaardigheden in een (telefonisch) patiëntencontact, met aandacht voor gesprekstechnieken
  • Leer je welke vervolgactie passend is bij de verschillende urgentie.

Tijdens deze interactieve training worden veelvoorkomende ingangsklachten besproken en worden middels casuïstiek geoefend.

Praktisch
Datum:                              Zie onderstaand schema
Tijdstip:                             19:00 – 22:00 uur
Doelgroep:                        Doktersassistenten 
Locatie:                             Wijkgebouw de Gong, Trompetlaan 42, 4876 XA,  Etten-Leur
Accreditatiepunten:        3 accreditatiepunten
Studiebelasting:              3 uur
Kosten:                              €145,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                       Triage-trainer
Aanmelden:                      www.diesnox.nu
Zelfstudie:                         Het doornemen van de NHG Triagewijzer versie 2022
Studiemateriaal:              NHG Triagewijzer wordt beschikbaar gesteld ter inzage tijdens scholing en presentatiemateriaal wordt na afloop van de scholing verstrekt.

Aanmelden?

Indien je je wilt aanmelden voor de training, kan je in onderstaand schema de gewenste training aanklikken. Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de training toch graag wil volgen, kan je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip training: 19.00-22.00 uur

aanmelden training