Triage en Traumatologie
Een ongeluk zit in een klein hoekje… De meeste ongevallen worden veroorzaakt in en rondom het huis, in het verkeer of op het sportveld. In het geval van trauma aan de extremiteiten kan er sprake zijn van acuut functieverlies en abnormale stand of minder ernstige symptomen van geringe zwelling, matige pijn en weinig of geen functieverlies.
Het ongevalsmechanisme van het trauma is belangrijke informatie. De gevolgen zijn daarmee beter in te schatten. Denk aan ongevallen waarbij sprake is van een schedeltrauma of een hoog energetisch trauma (HET) waarbij groot geweld (veel energie) op het lichaam is uitgewerkt. Door geweld van buitenaf kan zowel de schedel als de inhoud beschadigd raken. In het ergste geval kan dit leiden tot uitval van vitale functies. Bij buik- en thoraxtrauma’s kan er sprake zijn van ernstig (inwendig) letsel zoals een levensbedreigende bloeding of schade aan de longen.
Bij welke trauma’s ben je gealarmeerd en moet er snel gehandeld worden en wanneer kun je de patiënt voorzien van een goed zelfzorgadvies?

Programma

  • Kennis verkrijgen van de anatomie van het bewegingsapparaat
  • Op de juiste wijze uitvragen van het ongevalsmechanisme in relatie tot de gevolgen van het trauma
  • Urgentiebepaling aan de hand van de ingangsklachten: trauma aangezicht, trauma algemeen/ extremiteit, trauma buik, trauma nek, trauma rug,          trauma schedel, trauma thorax vanuit de NHG Triagewijzer
  • Bewust zijn van eigen grenzen in het handelen
  • Toepassen van een juiste vervolgactie, waaronder zelfzorgadvies

Aan de hand van casuïstiek worden diverse trauma gerelateerde klachten doorgenomen.  

Praktisch
Datum:                              1 april 2025, 25 november 2025
Tijdstip:                             19:00 – 22:00 uur
Doelgroep:                        Doktersassistenten en Triagisten i.o.
Locatie:                             Wijkgebouw de Gong, Trompetlaan 42, Etten-Leur
Accreditatie:                     3 accreditatiepunten
Studiebelasting:               3 uur
Kosten:                              € 155,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                       Esther Raaijmakers (huisarts en kaderarts bewegingsapparaat) en een triage-trainer
Aanmelden:                      door middel van dubbelklikken op gewenste datum in onderstaand schema 'aanmelden training'

Zelfstudie:                        Doornemen ingangsklacht trauma aangezicht, trauma algemeen/extremiteit, trauma buik, trauma nek, trauma rug, trauma                                                             schedel, trauma thorax vanuit de NHG Triagewijzer versie 2024
Optioneel:                         E-learning Triage - Trauma (extra kosten €75,-- geen BTW verschuldigd)
Studiemateriaal:              NHG Triagewijzer wordt beschikbaar gesteld ter inzage tijdens scholing en presentatiemateriaal wordt na afloop van de scholing                                               verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 088-7763375 of E-mail diesnox@hapwb.nl

Aanmelden
Indien je je wilt aanmelden voor de scholing, kan je in onderstaand schema de gewenste scholingsdatum aanklikken. Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de scholing toch graag wil volgen, kun je een e-mail sturen naar diesnox@hapwb.nl
Tijdstip scholing: 19:00-22:00 uur

aanmelden training

Direct naar