Triage en Thoracale klachten
Over het algemeen is het aantal presentaties in de huisartsenpraktijk met betrekking tot thoracale klachten groot en divers. Regelmatig gaat het hierbij om de hogere urgenties. Hoe ingewikkeld is de triage bij een patiënt met deze klachten? Wat voor de ene patiënt een vorm van lichte benauwdheid is, betekent voor de ander een hevige kortademigheid. De een omschrijft zijn klachten als pijn op de brost, de ander omschrijft dezelfde klachten als een benauwd gevoel. Pijnklachten kunnen zich uiteenlopend presenteren: van heel aspecifiek tot heel karakteristiek. Wat is vegetatief en wanneer is er sprake van vegetatieve verschijnselen als gevolg van een circulatoir probleem? Ook onder invloed van hevige pijn kunnen vegetatieve verschijnselen optreden. Onschuldig lijkende armklachten vormen soms een valkuil tijdens de triage. Om nog maar te zwijgen van de niet-klassieke presentaties van patiënten met een ACS. Kortom, een ingewikkelde opdracht aan de triagist om tot een veilige urgentiebepaling te komen. 

Programma

  • Kennis verkrijgen van de pathofysiologie van thoracale klachten
  • Herkennen van de diverse oorzaken van thoracale klachten
  • Toepassen van de ABCDE-methodiek in relatie tot thoracale klachten, met nadruk op de C
  • Urgentiebepaling aan de hand van de ingangsklachten: hartkloppingen, hoesten, ICD, kortademigheid en pijn thorax vanuit de NHG Triagewijzer
  • Bewust zijn van eigen grenzen in het handelen
  • Toepassen van een juiste vervolgactie

De scholing is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek. 

Praktisch
Datum:                              Zie onderstaand schema
Tijdstip:                             19:00 – 22:00 uur
Doelgroep:                        Doktersassistenten en Triagisten i.o.
Locatie:                             Centraal Kantoor DiesNox, Schoonhout 215, Etten-Leur (gebouw poli Bravis)
Accreditatie:                     3 uur
Kosten:                              € 145,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                       Paul Kappelhof (huisarts) en een triage-trainer
Aanmelden:                      www.diesnox.nu
Zelfstudie:                         Doornemen ingangsklacht hartkloppingen, hoesten, ICD, kortademigheid en pijn thorax vanuit de NHG Triagewijzer versie 2022
Optioneel:                          E-learning Triage 2022 Thorax-Extremiteit (extra kosten €65,-- geen BTW verschuldigd)
Studiemateriaal:              NHG Triagewijzer wordt beschikbaar gesteld ter inzage tijdens scholing en presentatiemateriaal wordt na afloop van de scholing                                               verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 06-82 96 05 43 of E-mail diesnox@hapwb.nl

Aanmelden
Indien je je wilt aanmelden voor de scholing, kan je in onderstaand schema de gewenste scholingsdatum aanklikken. Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de scholing toch graag wil volgen, kun je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip scholing: 19:00-22:00 uur

aanmelden training

Direct naar