Triage en Psychiatrie
Hoe ga je om met patiënten die psychische problematiek hebben en met enige regelmaat naar de huisartsenpraktijk bellen? Hoe herken je een psychose of persoonlijkheidsstoornis? Waar herken je een depressie aan of iemand met een burn-out? Hoe reageer je als een patiënt dreigt met suïcide? Hoe ga je om met patiënten waar sprake is van verslavingsproblematiek? Wat doet dit met je en hoe ga je daarmee om? Tijdens deze scholing zullen diverse psychiatrische ziektebeelden, middels casuïstiek,  behandeld worden en krijg je handvatten hoe je middels telefonische triage een juiste urgentie kunt bepalen. Maar ook in hoeverre je de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt kan inschatten en je eigen grenzen kunt bewaken.

Programma

  • Verkrijgen van achtergrondkennis van bepaalde psychiatrische ziektebeelden
  • Kennis en inzicht van mogelijke oorzaken van psychiatrische ziektebeelden
  • Urgentiebepaling aan de hand van de ingangsklachten: vreemd gedrag of suïcidaal en intoxicatie vanuit de NHG Triagewijzer 
  • Inzetten van juiste communicatieve vaardigheden
  • Bewust zijn van eigen grenzen in het handelen
  • Toepassen van een juiste vervolgactie

De scholing is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek. 

Praktisch
Datum:                              Zie onderstaand schema
Tijdstip:                             19:00 – 22:00 uur
Doelgroep:                        Doktersassistenten en Triagisten i.o.
Locatie:                             Wijkgebouw De Gong, Trompetlaan 42, Etten-Leur
Accreditatie:                     3 accreditatiepunten
Studiebelasting:               3 uur
Kosten:                              € 145,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                       Etienne de Bree (GGZ Verpleegkundige) en Greet Verhagen (triage-trainer)
Aanmelden:                      www.diesnox.nu
Zelfstudie:                        Doornemen ingangsklacht vreemd gedrag of suïcidaal, intoxicatie vanuit de NHG Triagewijzer versie 2022
Optioneel:                         E-learning Triage 2022 Neurologie-Psychiatrie (extra kosten €65,-- geen BTW verschuldigd)
Studiemateriaal:              NHG Triagewijzer wordt beschikbaar gesteld ter inzage tijdens scholing en presentatiemateriaal wordt na afloop van de scholing                                               verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 06- 82 96 05 43 of
e-mail diesnox@hapwb.nl

Aanmelden
Indien je je wilt aanmelden voor de scholing, kan je in onderstaand schema de gewenste scholing aanklikken. Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de scholing toch graag wil volgen, kun je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip scholing: 19:00-22:00 uur

aanmelden training

Direct naar