Triage en Huid + Algemeen

In de dagelijkse praktijk krijg je als doktersassistent regelmatig te maken met patiënten die zich ‘niet lekker voelen’ of een bezorgde ouder die belt over een ziek kind, al dan niet gepaard gaande met koorts. Algehele malaise is een zeer aspecifieke klacht die bij zeer veel aandoeningen optreedt, variërend van een onschuldige virusinfectie tot kanker. De mate van ziek zijn bij kinderen kun je beoordelen door te informeren naar drinken, sufheid en (huil)gedrag. Bij welke klachten ben je gealarmeerd en moet er snel gehandeld worden en wanneer kun je de beller voorzien van een goed zelfzorgadvies? In deze nascholing wordt er naast algeheel ziek zijn en koorts stilgestaan bij de diverse huidklachten waarmee patiënten zich (telefonisch) melden in de huisartsenpraktijk.

Programma

·         Kennis verkrijgen van de mate van ziek zijn en ziektebeelden gepaard gaande met koorts
·         Achtergrondinformatie van de diverse huidklachten
·         Herkennen van de meest voorkomende huidklachten
·         Urgentiebepaling aan de hand van de ingangsklachten: algehele malaise volwassene, allergische reactie, brandwond, huidklachten en                                        borstontsteking, koorts kind, koorts volwassene, wond (trauma/ beet), ziek kind vanuit de NHG Triagewijzer.
·         Toepassen van een juist zelfzorgadvies

De scholing is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.

Praktisch

Datum:                              Zie onderstaand schema
Tijdstip:                             19:00 – 22:00 uur
Doelgroep:                        Doktersassistenten en Triagisten i.o.
Locatie:                             Centraal Kantoor DiesNox, Schoonhout 215, Etten-Leur (gebouw poli Bravis)
Accreditatie:                     3 uur
Kosten:                              €125,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                      Stefaan Blondelle (huisarts) en Greet Verhagen (triage-trainer)
Aanmelden:                      www.diesnox.nu
Zelfstudie:                        Doornemen ingangsklacht Algehele malaise volwassene, allergische reactie, brandwond, huidklachten en borstontsteking, koorts                                               kind, koorts volwassene, wond (trauma/ beet), ziek kind van de NHG Triagewijzer versie 2022
Optioneel:                         E-learning Triage 2022 Algemeen/ Huid (extra kosten €65,-- geen BTW verschuldigd)
Studiemateriaal:             NHG Triagewijzer wordt beschikbaar gesteld ter inzage tijdens scholing en presentatiemateriaal wordt na afloop van de scholing                                                verstrekt.

Informatie

Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 06- 82 96 05 43 of E-mail diesnox@hapwb.nl

Aanmelden

Indien je je wilt aanmelden voor de scholing, kan je in onderstaand schema de gewenste scholingsdatum aanklikken. Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de scholing toch graag wil volgen, kan je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip scholing: 19:00-22:00 uur

aanmelden training