Triage en het zieke kind
De triage van (jonge) kinderen vraagt speciale vaardigheden van jou als doktersassistent. Een kind kan immers vaak zelf niet aangeven wat de klachten zijn. Je bent in veel gevallen dus afhankelijk van (over)bezorgde ouders of verzorgers, die niet altijd even objectief zijn over de klachten van hun kind. Aan jou de taak om je hoofd koel te houden en de juiste vragen te stellen, om zo tot een passende urgentie te komen.

In de nascholing krijg je handvatten om te weten wat normaal gedrag is bij kinderen en wanneer je gealarmeerd moet zijn. Tevens krijg je tips met betrekking tot het verrichten van de triage. Deze interactieve online scholing duurt 2 uur. 

Na afloop ben je in staat om een adequate triage te verrichten bij kinderen. Je bent in staat om een juiste urgentie toe te kennen. Daarnaast ben je in staat om de alarmsymptomen te herkennen, maar weet je ook wat normaal is en kun je hiermee ouders zo nodig geruststellen.

Programma

  • Kennis verkrijgen van de meest voorkomende kinderziekten en de mogelijke complicaties.
  • Urgentiebepaling a.d.h.v. de NHG-TriageWijzer met de ingangsklachten 'ziek kind' en 'koorts kind'
  • Toepassen van de juiste vervolgactie, al dan niet gebruik makend van thuisarts.nl

De scholing is interactief van opzet. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.

Praktisch
Datum:                                Zie onderstaand schema
Tijdstip:                               19:30 – 21:30 uur
Doelgroep:                          Doktersassistenten en Triagisten i.o.
Locatie:                               Online, vanuit huis
Accreditatie:                       2 accreditatiepunten
Studiebelasting:                 2 uur
Kosten:                                € 95,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                         Jojanneke Kant (kaderarts spoedzorg en huisarts)
Aanmelden:                         www.diesnox.nu
Zelfstudie:                           Bestuderen ingangsklachten: ziek kind en koorts kind van de NHG Triagewijzer versie 2022
Optioneel:                            -
Studiemateriaal:                 NHG Triagewijzer wordt beschikbaar gesteld ter inzage tijdens scholing en presentatiemateriaal wordt na afloop van de scholing                                                verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 06- 82 96 05 43 of E-mail diesnox@hapwb.nl

Aanmelden
Indien je je wilt aanmelden voor de training, kan je in onderstaand schema de gewenste training aanklikken. Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de training toch graag wil volgen, kun je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip training: 19.30-21.30 uur

aanmelden training

Direct naar