Triage en Diabetes mellitus 
Diabetes Mellitus wordt veroorzaakt doordat in het lichaam te weinig insuline wordt geproduceerd, of doordat de beschikbare insuline niet kan worden gebruikt. Diabetes wordt behandeld met dieetmaatregelen, met tabletten of met insuline-injecties. Iemand met diabetische ontregeling kan een te hoge of een te lage glucosespiegel hebben. Er kunnen verscheidene oorzaken zijn van een ontregeling van de diabetes: te veel of te weinig insuline, te veel of te weinig eten, overgeven. Ook te veel of te weinig inspanning en infecties kunnen een ontregeling van de diabetes in beweging zetten. Zowel een te hoge als een te lage glucosewaarde geeft klachten en kan tot coma leiden.
Wanneer ben je als doktersassistent gealarmeerd en ga je direct over tot actie en wanneer past een goed zelfzorgadvies?

Programma

  • Achtergrondinformatie over het ziektebeeld Diabetes Mellitus
  • Kennis verkrijgen van de werking van de alvleesklier (pancreas)
  • Onderscheid maken tussen DM Type I en Type II en de daarbij behorende behandelmethodes
  • Symptomen die passen bij hyperglykemie en hypoglykemie
  • Urgentiebepaling aan de hand van de ingangsklacht: diabetes-ontregeld, vanuit de NHG Triagewijzer
  • Bewust zijn van eigen grenzen in het handelen
  • Toepassen van een juiste vervolgactie, waaronder zelfzorgadvies

De praktische toepassing van Diabetes Mellitus wordt gedaan aan de hand van casuïstiek.

Praktisch
Datum:                              Zie onderstaand schema
Tijdstip:                             19:00 – 22:00 uur
Doelgroep:                        Doktersassistenten en Triagisten i.o.
Locatie:                             Wijkgebouw De Gong, Trompetlaan 42, Etten-Leur
Accreditatie:                     3 accreditatiepunten
Studiebelasting:               3 uur
Kosten:                              € 145,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                       Paul Kappelhof (huisarts) en Greet Verhagen (triage-trainer)
Aanmelden:                      www.diesnox.nu
Zelfstudie:                         Doornemen ingangsklacht diabetes-ontregeld, vanuit de NHG Triagewijzer versie 2022
Optioneel:                         E-learning Triage 2022– Diabetes Mellitus (extra kosten €65,-- geen BTW verschuldigd)
Studiemateriaal:              NHG Triagewijzer wordt beschikbaar gesteld ter inzage tijdens scholing en presentatiemateriaal wordt na afloop van de scholing                                               verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 06- 82 96 05 43 of
e-mail diesnox@hapwb.nl

Aanmelden
Indien je je wilt aanmelden voor de scholing, kan je in onderstaand schema de gewenste scholingsdatum aanklikken. Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de scholing toch graag wil volgen, kun je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip scholing: 19:00-22:00 uur

aanmelden training

Direct naar