Enkelbandletsel en tapen
Acuut traumatisch enkelbandletsel als gevolg van een verzwikking komt veelvuldig voor in de huisartsenpraktijk. Geschat wordt dat 10 op de 1000 patiënten per jaar in de huisartsenpraktijk te maken krijgt met een verzwikking van de enkel. Helaas wordt het enkelband letsel vaak onderschat en niet juist behandeld. De duur van het herstel is afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel. Bij een derde tot de helft van de patiënt is er na 1 tot 4 jaar nog sprake van restklachten. 

In deze nascholing leer je enkelbandletsel herkennen en in te delen in licht tot matig en ernstig enkelbandletsel, de juiste behandeling toe te passen d.m.v. het aanleggen van drukverband in de acute fase en tape in de latere fase en de patiënt voorlichten over de beste nabehandeling.

Programma 

  • Verbeteren van de kennis over de anatomie van de enkel.
  • Het herkennen en onderscheid maken tussen licht tot matig en ernstig enkelbandletsel.
  • De voor- en nadelen van tape of brace behandeling kunnen uitleggen aan de patiënt.
  • Het op de juiste manier kunnen aanleggen van een enkelbandtape.
  • De patiënt kunnen uitleggen wat de beste vervolgbehandeling is. 

Praktisch
Datum:                               Zie onderstaand schema
Tijdstip:                             19:00 – 21:30 uur
Doelgroep:                        Doktersassistenten
Locatie:                             Wijkgebouw de Gong, Trompetlaan 42, 4876 XA,  Etten-Leur
Accreditatie:                     2 accreditatiepunten
Studiebelasting:               2,5 uur
Kosten:                              € 145,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                       Marleen van Vliet (niet-praktijk houdend huisarts West-Brabant en Kaderhuisarts i.o.)
Aanmelden:                      www.diesnox.nu
Zelfstudie:                         Bestuderen ingangsklacht Trauma Algemeen/Extremiteit vanuit de NHG Triagewijzer versie 2022
Studiemateriaal:              NHG Triagewijzer wordt beschikbaar gesteld ter inzage tijdens scholing en presentatie wordt na afloop van de scholing verstrekt.

Aanmelden
Indien je je wilt aanmelden voor de training, kun je in onderstaand schema de gewenste training aanklikken.
Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de training toch graag wil volgen, kan je je aanmelden op de reservelijst.
Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip training: 19.00-21.30 uur

aanmelden training

Direct naar