DiesNox start in september 2024 opnieuw met de SOH opleiding:

“Spreekuur Ondersteuner Huisarts”
Toe aan een nieuwe uitdaging in jouw praktijk? Dan is deze opleiding iets voor jou!
Steeds meer praktijken werken met de Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH). DiesNox heeft inmiddels al ruim 90 SOH' ers opgeleid. De opleiding wordt enorm gewaardeerd en  heeft precies de juiste combinatie tussen praktijk en theorie. 

De Spreekuurondersteuner handelt eenvoudige, goed geprotocolleerde consulten zelfstandig af. Op deze wijze worden de huisartsen extra ondersteund waardoor zij meer tijd hebben voor complexere problematiek.

Patiënten die behandeld zijn door de SOH geven een positieve waardering. Zij vinden dat zij dezelfde kwaliteit van zorg ontvangen in vergelijking met zorg geleverd door de huisarts.

De protocollen voor inzet van de SOH zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met huisartsen en worden getoetst in de Klankbordgroep SOH, waarin West-Brabantse huisartsen zitting hebben die nauw betrokken zijn bij het functioneren van de SOH.

Al zin om jouw kennis en vaardigheden als doktersassistent te verbreden?
Schrijf je dan snel in voor deze opleiding!

 Praktische informatie

 • De opleiding start 12 september 2024 en bestaat uit 13 bijeenkomsten van 3 uur. De lessen vinden iedere week op donderdagavond plaats (onder voorbehoud en m.u.v. schoolvakanties).
 • Je loopt gedurende deze opleiding stage en krijgt training “on the job” van je eigen werkgever/huisarts. Je loopt stage in de praktijk waar je werkzaam bent. Voor het onderdeel KNO wordt samengewerkt met één van de ziekenhuizen in de regio.

Voorwaarde voor deelname 

 • Minimaal een afgeronde Mbo-opleiding doktersassistente/triagist of verpleegkundige met ruime werkervaring (minimaal 3 jaar).
 • Je huisarts is bereid om als stagebegeleider te fungeren.

 Doel van de opleiding

 •   Zelfstandig afhandelen van klein letsel en eenvoudige geprotocolleerde consulten.
 •   Interactief en intensief ervaring opdoen met praktijkvaardigheden.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding staan zowel de theorie als praktijkvaardigheden centraal bij onderstaande onderwerpen: 

 • Anamnese / consultvoering: Afnemen anamnese, lichamelijk onderzoek, medische verslaglegging, medische termen. 
 • Huid: Bijtwond, brandwond, roodheid in combinatie met jeuk, snijwond en prikverwonding, schaafwond, subunguaal hematoom, tekenbeet, hechten en lijmen, wondbehandeling.
 • KNO: Keelpijn, oorpijn, verkoudheid, neusbloeding/ epistaxis, verwijderen corpus alienum neus en oor, oor uitspuiten.
 • Extremiteiten: Trauma tenen/voorvoet, enkel, hand, pols, onderarm, extremiteit, elleboog (geen trauma) mallet-finger. 
 • Oog: Pusoog, lasoog, corpus alienum oog. 

Tijdens de stageperiode moeten alle genoemde ingangsklachten aan bod komen.

Behalen certificaat
Voor het behalen van het certificaat moeten alle onderdelen van de opleiding worden gevolgd.

Kosten/accreditatie
De kosten voor de gehele opleiding  bedragen €2450,-  p.p. (exclusief studieboeken).
De opleiding is vrijgesteld van BTW en geaccrediteerd door de CADD voor 39 punten. 

Meer informatie
Voor meer informatie, neem dan contact op met Femke Hoogendoorn, telefoonnummer 06 82960543 of e-mail naar diesnox@hapwb.nl

Aanmelden?
Indien je je wilt aanmelden voor de opleiding, kan je in onderstaand schema de gewenste opleidingsdatum aanklikken.
Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de opleiding toch graag wil volgen, kun je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.

Tijdstip lesavonden: 19:00-22:00 uur 

aanmelden training

Direct naar