Omgaan met ongewenst gedrag en agressie
Ook in de zorg krijgen/ hebben patiënten een steeds “korter lontje”. Hevige weerstand of ongewenst gedrag komt vooral hard aan bij medewerkers in de zorg die zich juist inzetten voor het welzijn van patiënten. Zij zijn in het algemeen geneigd de eigen grenzen te verleggen of ondergeschikt te maken teneinde zorg aan de ander te verlenen. Kost wat kost wil men ook vaak de relatie met de patiënt goed houden.

Medewerkers in de zorgverlening hebben regelmatig de aanname dat door niet te reageren op agressie dit vanzelf zal overgaan. Dit is een illusie die tijdens de training aan de orde zal komen. Door niet te reageren keurt men impliciet het agressieve gedrag goed en zal de patiënt verder gaan. In veel gevallen is men bereid meer agressie te accepteren om de zorg te blijven bieden. Wij bieden een methode die recht doet aan de zorg, de relatie met de patiënt maar ook aan de eigen grens.

Programma
Deze online training wordt gegeven door DokH en bestaat uit twee avondsessies. In de eerste sessie zullen wij de theorie behandelen. De tweede sessie zal volledig in het teken staan van praktijksimulaties met een acteur. Als handvat voor deze simulaties ontvangen de deelnemers een invuloefening “Begrijpen of Begrenzen”. Deze gaan zij samen met andere cursisten invullen in een “breakout room”. Deelnemers ontvangen na afloop een hand-out van de PowerPoint. 

Daarnaast stelt DokH de deelnemers in de gelegenheid om na de training nog (individueel) advies te vragen. Zij zullen dan samen met de deelnemer een analyse maken en een advies geven. Zij werken volgens het diagnose-receptmodel.

Onderwerpen:
- Kort voorstellen en eigen ervaringen van de deelnemers
- Toelichting vormen van ongewenst gedrag
- Praktijkoefening “begrijpen”
- Theorie agressie op de persoon-grenzen stellen
- Praktijkoefening “begrenzen”
- Praktijksimulaties met professionele trainingsacteur (co-trainer)
- Technische realisatie

 

Praktisch
Datum:                               Zie onderstaand schema
Tijdstip:                             19:00 – 21:00 uur
Doelgroep:                        Doktersassistenten
Locatie:                             Online, vanuit huis
Accreditatie:                     4 accreditatiepunten
Studiebelasting:               4 uur
Kosten:                              € 290,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                       DokH
Aanmelden:                      www.diesnox.nu
Zelfstudie:                        N.V.T.
Studiemateriaal:              Presentatiemateriaal wordt na afloop van de scholing verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 06- 82 96 05 43 of E-mail diesnox@hapwb.nl

Aanmelden
Indien je je wilt aanmelden voor de training, kan je in onderstaand schema de gewenste training aanklikken. Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de training toch graag wil volgen, kan je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip training: 19:00-21:00 uur

aanmelden training

Direct naar