Medisch hechten
Het behandelen en hechten van wonden komt met enige regelmaat voor in de dagpraktijk. Door taakherschikking en om de huisarts te ontlasten komt het steeds vaker voor dat een andere medewerker deze verrichting uitvoert. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de  verpleegkundig specialist (VS), de physician assistent (PA), de spreekuurondersteuner huisartsen (SOH) of de doktersassistent. Om deze verrichting verantwoord en veilig uit te kunnen voeren moet de medewerker bekwaam en bevoegd zijn. DiesNox biedt de scholing medisch hechten aan, waarbij je kennis opdoet van diverse wonden, verdoven en het aanleren van diverse hechttechnieken. Na afloop van deze scholing ben je in staat om onder supervisie van de huisarts een wond zelfstandig te behandelen en te hechten.  

Programma

  • Soorten wonden 
  • Anatomie van de huid 
  • Genezing van de huid 
  • Anamnese en verslaglegging
  • Gebruik instrumentarium & materiaalgebruik & anesthesiemiddelen 
  • Praktisch oefenen van diverse hechttechnieken: losse hechtingen, Donati-techniek en onderhuidse hechtingen
  • Hechtingen verwijderen 

Praktisch
Datum:                               Zie onderstaand schema
Tijdstip:                             19:00 – 22:00 uur
Doelgroep:                        Doktersassistenten
Locatie:                             Wijkgebouw de Gong, Trompetlaan 42, 4876 XA,  Etten-Leur
Accreditatie:                     3 accreditatiepunten
Studiebelasting:               3 uur
Kosten:                              € 145,-- (geen BTW verschuldigd)
Docent(en):                       Janneke Kuijlen (huisarts en docent)
Aanmelden:                      www.diesnox.nu
Zelfstudie:                         Bestuderen van de ingangsklacht Wond (Trauma/Beet) van de NHG Triagewijzer versie 2022

Studiemateriaal:               Hechtmateriaal wordt beschikbaar gesteld tijdens scholing en presentatiemateriaal wordt na afloop van de scholing verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 06- 82 96 05 43 of E-mail diesnox@hapwb.nl

Aanmelden
Indien je je wilt aanmelden voor de training, kan je in onderstaand schema de gewenste training aanklikken.
Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de training toch graag wil volgen, kan je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip training: 19.00-22:00 uur

aanmelden training

Direct naar