Borderline & Narcisme

Borderline en Narcisme, pittige persoonlijkheidsproblematiek in de praktijk. Deze training is een verdieping op de training psychiatrie die al eerder is gegeven. Overigens kan deze training ook onafhankelijk daarvan gevolgd worden.
In deze interactieve training staan Borderline persoonlijkheidsstoornis en de Narcistische persoonlijkheidsstoornis centraal. We kijk naar het gedrag dat hieruit voort kan komen en hoe daar mee om kan worden gegaan. Door middel van theorie, ondersteund met film en oefeningen worden de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart gebracht. Van daaruit worden handvatten aangereikt die toepasbaar zijn in de praktijk. Daarbij wordt ook gekeken naar waar je eigen sterke en minder sterke kanten liggen, die je kan gebruiken in je contact.

Programma:

  • Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen?
  • Wat is Borderline?
  • Handvatten in het omgaan met gedrag dat voortkomt uit Borderline.
  • Wat is Narcisme?
  • Handvatten in het omgaan met gedrag dat voortkomt uit Narcisme.

Aanmelden?

Indien je je wilt aanmelden voor de training, kan je in onderstaand schema de gewenste training aanklikken.
Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de training toch graag wil volgen, kan je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip training: 19:00-21:00 uur

aanmelden training


Direct naar