Agressiehantering 
Medewerkers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten krijgen steeds vaker te maken met vormen van agressie en geweld. Volgens de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten hebben zelfs twee van de drie doktersassistenten er de afgelopen twee jaar mee te maken gehad. Dit loopt uiteen van schelden en dreigen, tot spugen, slaan en schoppen en zelfs dreigen met wapens.

Doel en opzet training
Door het volgen van de training Omgaan met agressie wordt je weerbaarder en beter in staat om een potentieel agressieve situatie vroegtijdig te herkennen en bij te sturen. Tijdens de training wordt gekeken naar de verschillende vormen van agressie: frustratie-agressie en instrumentele agressie. Door middel van enkele goed aan te leren interventies is agressie vaak in te dammen voordat het escaleert.

Leerdoelen
Na het afronden van de training kun je: 

  • verschillende vormen van agressie onderscheiden en herkennen wanneer er sprake is van frustratie agressie of instrumentele agressie;
  • adequaat reageren in het geval van frustratie agressie (begrip tonen, een gevoelsreflectie geven, doorvragen op onduidelijkheden, samenvatten en een voorstel doen); 
  • adequaat reageren in het geval van instrumentele agressie (kalm en duidelijk spreken, gedrag benoemen, aangeven dat het gedrag niet geaccepteerd wordt, de patiënt twee opties voorleggen m.b.t. het voortzetten van het gesprek).

Programma
De training bestaat uit een  online programma met opdrachten (2 uur)  en een klassikale training (3 uur)  

In de interactieve leeromgeving TrainTool leer je verschillende vormen van agressie herkennen en benoemen. Je gaat  zelf aan de slag met het bekijken van uitleg video's en voorbeelden. Ook oefen je hoe je kunt reageren in een vervelende of dreigende situatie, met behulp van videorollenspellen. In 3 weken doe je een aantal opdrachten en maak je eigen opnames van de rollenspellen uit de e-learning, die je stuurt naar de trainer. Deze geeft voorafgaand aan de training feedback over jouw uitgevoerde oefeningen.

Nadat je je hebt voorbereid door in het online programma de theorie door te nemen en te oefenen neem je deel aan een klassikale training. Het uitgangspunt hier is realistische casuïstiek: er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat jij in de praktijk meemaakt. Door deze situaties na te spelen en feedback te ontvangen, ervaar je hoe je reageert en hoe je de situatie kunt beïnvloeden. 

De klassikale training wordt wordt geleid door een ervaren trainer die gewend is te schakelen tussen de rol van acteur en coach.

Informatie
Voor meer informatie over deze nascholing kun je contact opnemen met de afdeling Opleiding van DiesNox via telefoonnummer 06- 82 96 05 43
of e-mail diesnox@hapwb.nl.

Aanmelden
Indien je je wilt aanmelden voor de training, kun je in onderstaand schema de gewenste training aanklikken. 
Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en je de training toch graag wil volgen, kun je je aanmelden op de reservelijst. Aanmelden voor de reservelijst.
Tijdstip training: 19:00-22:00 uur

aanmelden training

Direct naar